English
Polish
 

Informacja:


„Msza Święta” (w sprzedaży jako „Visual Guide to the Holy Mass”) jest wielojęzyczną Aplikacją - graficznym przedstawieniem porządku Mszy Świętej.W celach dydaktycznych cztery części Mszy Świętej (Obrzędy Wstępne, Liturgia Słowa, Liturgia Eucharystyczna, Obrzędy Końcowe) przedstawione są w dwóch częściach (Liturgia Słowa i Liturgia Eucharystyczna).  Aplikacja ma być pomocą dydaktyczną dla rodzin, a jej celem jest ich pełniejsze uczestnictwo w Eucharystii.  Rodziny dzielą się swoją wiarą i wymieniają doświadczeniem poprzez relacje międzyosobowe  i dialog, często 'w drodze', podczas długiej jazdy samochodem lub podróżując pociągiem, podczas spaceru czy rodzinnych wypadów.  Założycielka School and Family C.I.C., inicjatorka tej aplikacji, pragnie, aby stała się ona dla rodzin 'przenośnym’ źródłem odniesienia.  Inspiracją dla tej aplikacji jest dzieło Marii Montessori jak również Sofii Cavalletti.

School and Family C.I.C. (Community Interest Company) jest rodzinną organizacją ‘non-profit’ zarejestrowaną w Anglii
(
www.schoolandfamily.org).Misją organizacji jest informowanie, zaopatrywanie w pomoce dydaktyczne oraz wspieranie rodziców - głównych wychowawców - w procesie kształcenia, który obejmuje całe życie i ma za zadanie integrację formacji religijnej, społecznej oraz zawodowej.  Oparty jest on na wzajemnych, szczerych relacjach międzyosobowych i modlitwie.

Dochód ze sprzedaży aplikacji przeznaczony jest całkowicie na wsparcie misji „School and Family”. Umożliwia on naszej organizacji dalsze tworzenie katolickich pomocy dydaktycznych dla rodzin oraz prowadzenie warsztatów, rekolekcji i katechez wspierających wymianę wychowawczą  między rodzicami i dziećmi, w której każdy daje i otrzymuje.  Wymiana ta jest podstawowym czynnikiem w budowaniu komunii (FC 21).  „Misja wychowawcza wymaga ażeby rodzice chrześcijańscy ukazali dzieciom wszystkie te treści, które są konieczne do stopniowego dojrzewania ich osobowości z chrześcijańskiego i kościelnego punktu widzenia” (Familiaris consortio, 39).

W aplikacji „Msza Święta” wykorzystany jest tekst „Mszału rzymskiego dla diecezji polskich”, Wydanie Pierwsze, Pallottinum.  Tekst publikowany jest za zgodą Konferencji Episkopatu Polski i Wydawnictwa Pallottinum.

Wersja polska:
 
Wersja międzynarodowa (włącznie z językiem polskim):
 


© 2014 School and Family C.I.C. All Rights Reserved.