Pielgrzymka do Rzymu

Katechizm Kościoła Katolickiego mówi nam, że pielgrzymka jako forma pobożności powinna uzdolnić nas do przyjęcia łaski i skłonić do współpracy z nią, ale też powinna wywodzić się ze świętej liturgii i do niej prowadzić, ponieważ liturgia ze swej natury przewyższa wszelkie formy pobożności (KKK 1670, 1675).

W tym celu pierwsi chrześcijanie pielgrzymowali do Rzymu, miejsca spoczynku św. Piotra i Pawła. Prawie 2000 lat później Rzym ma znacznie więcej do zaoferowania katolikom.

Ogromna ilość wiedzy, którą zwykle wchłaniamy w krótkim czasie w Rzymie, sprawia, że ​​jesteśmy zmęczeni, odrętwiali i w rezultacie niezdolni do modlitwy.

Jaki jest cel Twojej następnej podróży do Rzymu?

WIDZIMY, co WIEMY. Aby Twoja podróż do Rzymu była pielgrzymką i doświadczeniem niewidzialnej rzeczywistości ukrytej za widzialną rzeczywistością, dołącz do naszych online sesji przygotowawczych na żywo, które obejmują elementy katechezy, historii chrześcijaństwa, historii sztuki w celu modlitwy z pomocą obrazów religijnych z różnych okresów czasu.

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami.